Winemakers Dinner

RCV-3.jpg

Winemakers Dinner med Real Companhia Velha

Varmt välkomna till en härlig Winemakers Dinner med Real Companhia Velha i samarbete med the Wine & Spirits Collective på Swea Wine & Dine tisdagen den 20 november.


Tid: 20/11 2018 kl 18.00
Plats: Swea Wine & Dine
Pris: 595 kr
Bokningar: Ring David Bennerdt på 031-720 40 40
Restaurang Swea Hof • Västra Hamngatan 3 • 404 22 Göteborg
Tel: 031- 720 40 40 • sweahof@elite.se | In English